Arbeidsongevallen

Verplichte polis voor werkgevers

Krachtens de wet van 10 april 1971 bent u als werkgever verplicht een polis Arbeidsongevallen af te sluiten voor al uw werknemers tijdens het werk of op weg van en naar het werk.

Een arbeidsongeval wordt omschreven als een plotse gebeurtenis met externe oorzaak die lichamelijke schade veroorzaakt tijdens en door het uitoefenen van het werk of op weg van en naar het werk. De premie wordt bepaald in functie van de jaarlijkse loonmassa die u uitkeert en wordt uitbetaald bij arbeidsongeschiktheid, hospitalisatie en medische verzorging, invaliditeit en overlijden.
 

Vraag nu online aan Contacteer ons


 

Gelieven dit formulier in te vullen. Wij contacteren u zo spoedig mogelijk.