Polis BA motorvoertuigen

Betreft de wettelijk verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen conform de wet van 14/12/1992.  Deze wettelijk verplichte verzekering vergoedt de tegenpartij bij een ongeval, met het voertuig, in fout.

Lees meer

Kleine omnium

De omniumverzekering betreft een niet - verplichte verzekering die de schade aan uw eigen wagen vergoedt (zelfs wanneer u zelf in fout bent).  Deze vergoeding geldt evenzeer bij brand, diefstal, glasbraak of natuurkrachten en bovendien wordt voor deze laatste 4 waarborgen GEEN vrijstelling afgehouden. 

Lees meer

Grote Omnium / Volledig Casco

Net als kleine omnium betreft het eigenlijk een bijkomend aantal waarborgen ter aanvulling van de klassieke BA en rechtsbijstand.  De waarborg ‘Eigen schade’ dekt alle schade aan de wagen (ongeval in fout, vb tegen uw eigen garage rijden, vandalisme, vluchtmisdrijf van de aanrijder, carjacking,...). Ook voor een ongeval in recht is deze waarborg belangrijk.

Lees meer

Polis Rechtsbijstand

Uw verplichte aansprakelijkheidsverzekering komt niet op voor een schade ‘in uw recht’.  Uw vergoeding dient u dan te bekomen door middel van minnelijke schikking of indien dit niet lukt kan uw polis rechtsbijstand een zaak aanhangig maken voor de rechtbank.

Lees meer

Bestuurderspolis

In uw verplichte voertuigverzekering gebiedt de wetgever iedereen (alle weggebruikers, uw inzittenden, …) te verzekeren, met uitzondering van uzelf als bestuurder. De bestuurderspolis komt ook aan dit risico tegemoet en keert in geval van blijvende invaliditeit of overlijden een kapitaal uit aan de nabestaanden.

Lees meer

Pechverhelping

Niets zo vervelend als autopech juist op het moment dat u al te laat bent voor uw afspraak of dat u op weg naar de luchthaven het vliegtuig dreigt te missen, en veelal hebt u het dan nog voor op de meest onmogelijke tijdstippen zoals ’s nachts of in het weekend. Met de polis pechverhelping kan u gerust zijn... 

Lees meer

Surf mee op de financiële markten

Met notes / optinotes

Onze notes worden uitgegeven door AXA Belgium Finance (NL), gewaarborgd door AXA Bank Europe en aangeboden via het gamma optinote. Dankzij een vooraf gekend rendement of rendements-mechanisme weet u wat u kunt verwachten.

Meer info